Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 57/BF/BŁiI/19 - 2020 -

Nawigacja

2020

57/BF/BŁiI/19

09.12.2019 Jolanta Górzyńska-Gortat Rejestr zmian

Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa.

Termin składania ofert
03.02.2020 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
32428000, 32420000, 32422000, 32424000, 30233000, 30233141, 48820000
Wartość zamówienia
powyżej 443 000 euro

Pliki do pobrania

do góry