Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

76/BF/BŁiI/18

11.12.2018
Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II zakup czytników linii papilarnych poniżej 144 000 EUR 30233310-7 20.12.2018 10:00

02/BF/ZG/18

01.02.2018
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej powyżej 10 000 000 euro 34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9 23.04.2018 10:00

79/BF/BŁiI/18

28.12.2018
Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG  etap II. Projekt nr 14/1-2015/BF-FAMI. Zakup komputerów mobilnych dla administratorów, komputerów stacjonarnych oraz komputerów mobilnych – grupa projektowa poniżej 144 000 EUR 30213000-5; 30213100-6 15.01.2019 10:00

78/BF/BŁiI/18

19.12.2018
„Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” poniżej 750.000 euro 80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego 14.01.2019 10:00

80/BF/BTiZ/18

28.01.2019
Dostawa rękawic z membraną izolacyjną w ilości 2 900 par. poniżej 144 000 euro 18424000-7 12.02.2019 10:00
do góry