Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

41/BF/BF/19

10.07.2019
Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie lotami rejsowymi w ramach delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej poniżej 144.000 euro 60400000-2, 63500000-4 18.07.2019 11:00

76/BF/BŁiI/18

11.12.2018
Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II zakup czytników linii papilarnych poniżej 144 000 EUR 30233310-7 20.12.2018 10:00

74/BF/BŁiI18

13.11.2018
Modernizacja sieci WAN SG powyżej 443.000 euro 72318000-7 28.11.2018 12:00

02/BF/ZG/18

01.02.2018
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej powyżej 10 000 000 euro 34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9 23.04.2018 10:00

79/BF/BŁiI/18

28.12.2018
Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG  etap II. Projekt nr 14/1-2015/BF-FAMI. Zakup komputerów mobilnych dla administratorów, komputerów stacjonarnych oraz komputerów mobilnych – grupa projektowa poniżej 144 000 EUR 30213000-5; 30213100-6 15.01.2019 10:00

78/BF/BŁiI/18

19.12.2018
„Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” poniżej 750.000 euro 80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego 14.01.2019 10:00

80/BF/BTiZ/18

28.01.2019
Dostawa rękawic z membraną izolacyjną w ilości 2 900 par. poniżej 144 000 euro 18424000-7 12.02.2019 10:00

4/BF/BTiZ/19

26.02.2019
Dostawa kabur do pistoletu CZ P-10 C Poniżej 144 000 euro 35200000-6, 18925200-1 12.03.2019 10:00

2/BF/BTiZ/19

22.01.2019
Dostawa autobusu powyżej 144 000 euro 34121000-1, 34121500-6 25.02.2019 10:00

8/BF/BTiZ/19

08.03.2019
Dostawa czapek garnizonowych, kapeluszy oraz czapek polowych poniżej 144000 euro 18443320-5; 18441000-2 25.03.2019 10:00

Wybierz Strony

do góry