Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

1/BF/BŁiI/21

05.02.2021
Doposażenie Straży Granicznej w sprzęt KRG na potrzeby systemu EES Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne 31.03.2021 11:00

2/BF/ZG/21

03.03.2021
Wykonanie geodezyjnych pomiarów wspólnych cieków, dróg oraz rowów granicznych na polsko-czeskiej granicy państwowej Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 22.03.2021 10:00

4/BF/BTiZ/21

11.05.2021
Dostawa koszul wyjściowych i służbowych. Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 01.06.2021 11:00

6/BF/BTiZ/21

13.05.2021
Dostawa obuwia wyjściowego i służbowego Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 07.06.2021 10:00

5/BF/BTiZ/21

11.05.2021
Dostawa kurtek wyjściowych w kolorze khaki Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 31.05.2021 11:00

16/BF/BF/21

30.06.2021
Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie lotami rejsowymi w ramach delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy p.z.p. 08.07.2021 11:00

12/BF/BŁiI/21

04.06.2021
Zakup usługi dostępu do sieci Internet dla stacji retransmisyjnych przetarg nieograniczony 09.07.2021 11:00

9/BF/BTiZ/21

21.05.2021
Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym i elektrycznym przetarg nieograniczony 17.06.2021 10:00

7/BF/BTiZ/21

11.05.2021
Dostawa spodni służbowych i mundurów polowych przetarg nieograniczony 28.06.2021 11:00

18/BF/BŁiI/21

09.07.2021
Świadczenie usługi na potrzeby projektu "Monitoring Mobilny" w Straży Granicznej - część A/B przetarg nieograniczony 05.08.2021 10:00

Wybierz Strony

do góry