Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

9/BF/BL/22

02.03.2022
Usługa ubezpieczenia statków powietrznych w zakresie ubezpieczenia OC i NNW z okresem odpowiedzialności 24 miesiące Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 16.03.2022 10:00

5/BF/BL/22

10.03.2022
Wykonanie remontu dwóch śmigieł HC-B5MP-3DM10876ANSK po 5 latach Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 24.03.2022 11:00

6/BF/BL/22

24.02.2022
Zakup i dostawa wraz z transportem paliwa lotniczego (kod NATO F-34) do silników turbinowych statków powietrznych eksploatowanych przez lotnictwo Straży Granicznej Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 18.03.2022 11:00

3/BF/BŁiI/22

23.02.2022
Zakup szkoleń Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 17.03.2022 11:00

20/BF/BL/22

11.04.2022
Dostawa urządzeń i wyposażenia do zabezpieczenia obsługi dwóch samolotów Turbolet L410 Straży Granicznej Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 22.04.2022 10:00

36/BF/BL/22

11.05.2022
Dostawa mobilnego centrum zabezpieczenia technicznego wraz z zabudową i narzędziami dedykowanymi do obsługi samolotów L410 Straży Granicznej Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 19.05.2022 10:00

8/BF/BŁiI/22

11.03.2022
Zakup urządzeń końcowych Przetarg nieograniczony art. 132 ustawy p.z.p. 14.04.2022 11:00

1/BF/BŁiI/22

26.01.2022
Doposażenie Straży Granicznej w sprzęt KRG na potrzeby systemu EES - Zakup terminali mobilnych wspierających rejestrację biometryczną w systemie EES wraz z czytnikami dokumentów oraz czytnikami umożliwiającymi rejestrację do 4-ech odcisków palców. Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne 15.03.2022 11:00

7/BF/BŁiI/22

14.03.2022
Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG - zakup routerów Przetarg nieograniczony 14.04.2022 10:00

26/BF/BTiZ/22

17.05.2022
Dostawa tkaniny mundurowej Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy p.z.p. 31.05.2022 11:00
do góry