Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

2/BF/BL/20

17.02.2020
Dostawa paliwa lotniczego (kod NATO F-34) do silników turbinowych statków powietrznych eksploatowanych przez lotnictwo Straży Granicznej. poniżej 139 000 euro 09131000-6 02.03.2020 10:00

10/BF/BTiZ/20

07.04.2020
Dostawa urządzeń perymetrycznych Powyżej 139.000 Euro 32323500-8, 31642000-8, 38822000-3, 34971000-4 12.05.2020 10:30

58/BF/BŁiI/19

08.01.2020
Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – etap I. Zakup infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa. powyżej 428 000 euro 32420000-3, 32422000-7, 32424000-1, 32428000-9 03.02.2020 11:00

8/BF/BŁiI/20

31.03.2020
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej powyżej 139 000 EURO 64.21.20.00 - 5 - usługi telefonii komórkowej, 64.21.60.00 - 3 - elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji 07.05.2020 10:00

4/BF/BŁiI/20

03.03.2020
Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP - Rozwój infrastruktury SG dla potrzeb projektu MPPC powyżej 428.000 euro 32420000, 32428000, 30233000, 30233141, 48820000 30.03.2020 12:00

57/BF/BŁiI/19

09.12.2019
Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa. powyżej 443 000 euro 32428000, 32420000, 32422000, 32424000, 30233000, 30233141, 48820000 03.02.2020 10:00

7/BF/BTiZ/20

19.03.2020
Dostawa 40 sztuk motocykli (plus do 10 sztuk w ramach prawa opcji). powyżej 139 000 euro 34410000 24.04.2020 11:00

9/BF/BTiZ/20

01.04.2020
Dostawa pojazdów terenowych powyżej 139.000 euro 34110000-1, 34113000-2, 34113300-5, 34115200-8 06.05.2020 10:00

15/BF/BŁiI/20

30.04.2020
Modernizacja systemu telekomunikacyjnego - Zakup telefonów IP powyżej 139000 euro 32550000-3 04.06.2020 11:00

3/BF/BŁiI/20

02.03.2020
Rozbudowa i utrzymanie systemu Korund - cześć III. Modernizacja systemu Proxy SG. powyżej 428 000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32428000 31.03.2020 10:00
do góry