Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

7/BF/ZG/19

22.03.2019
Wykonanie remontów podzespołów statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie Straży Granicznej powyżej 144.000 euro 50211300-0 15.04.2019 11:00

20/BF/BTiZ/19

12.04.2019
Dostawa pojazdów terenowych oznakowanych, uprzywilejowanych Powyżej 144 000 euro 34113000 17.05.2019 10:00

21/BF/BTiZ/19

23.04.2019
Dostawa 3 sztuk pojazdów logistycznych - sanitarnych Powyżej 144.000 Euro 34114122-0, 34113000-2, 34114121-3, 34114120-6 , 34114110-3, 34114100-0 03.06.2019 11:00

36/BF/BTiZ/19

01.07.2019
Dostawa służbowego sprzętu transportowego - 4 sztuk skuterów śnieżnych Poniżej 144.000 Euro 34421000-7 17.07.2019 10:00
do góry