Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

74/BF/BŁiI18

13.11.2018
Modernizacja sieci WAN SG powyżej 443.000 euro 72318000-7 28.11.2018 12:00

2/BF/BTiZ/19

22.01.2019
Dostawa autobusu powyżej 144 000 euro 34121000-1, 34121500-6 25.02.2019 10:00
do góry