Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

12/BF/BŁiI/22

30.03.2022
Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przetarg nieograniczony art. 132 ustawy Pzp 26.04.2022 10:00

39/BF/BTiZ/21

07.02.2022
Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie systemów optoelektronicznych na wieżach – część 3 Przetarg Ograniczony powyżej 431 000,00 EUR 14.03.2022 10:00

21/BF/BŁiI/22

15.04.2022
Rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa – zakup drukarek do Centralnego Systemu Przetwarzania Informacji Niejawnych Przetarg nieograniczony 25.05.2022 10:00

11/BF/BL/22

11.03.2022
Powierzenie dwóch samolotów typu L-410 UVP-E20 do organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu „Continuing Airworthiness Management Organisation” (CAMO) przetarg nieograniczony 08.04.2022 11:00

31/BF/BŁiI/22

11.05.2022
Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG - Zakup drukarek do kart PKI Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 31.05.2022 10:00

16/BF/BTiZ/22

29.04.2022
Zakup paliw silnikowych w systemie kart paliwowych w latach 2022-2025 przetarg nieograniczony 26.05.2022 11:00

34/BF/BŁiI/22

17.05.2022
Rozwój i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG – Rozbudowa platformy sprzętowej na potrzeby Rejestru Wjazdów i Złożonych wniosków Przetarg Ograniczony powyżej 431 000,00 EUR 23.05.2022 10:00
do góry