Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

26/BF/BTiZ/21

24.09.2021
Dostawa okładek do legitymacji służbowych funkcjonariuszy SG Przetarg nieograniczony 21.10.2021 10:00

25/BF/BŁiI/21

24.09.2021
Zakup urządzeń końcowych Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne 21.10.2021 11:00

31/BF/BL/21

23.09.2021
Dostawa ciągnika do hangarowania i wyhangarowania samolotów L410 wraz z wyposażeniem do utrzymania czystości Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 07.10.2021 11:00

29/BF/BL/21

22.09.2021
Wykonanie remontu silnika po 12 latach Lycoming IO-540 K1B5 statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie SG Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 07.10.2021 10:00

32/BF/BŁiI/21

22.09.2021
Świadczenie usługi na potrzeby projektu „Monitoring Mobilny” w Straży Granicznej – część A Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 30.09.2021 10:00

23/BF/BŁiI/21

12.08.2021
Zakup szkoleń Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 02.09.2021 11:00

21/BF/BŁiI/21

10.08.2021
Zakup komputerów Przetarg nieograniczony 06.09.2021 11:00

17/BF/BŁiI/21

30.07.2021
„Rozbudowa i modernizacja Centralnej Bazy Danych EWIDA SG na potrzeby przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji zagrażającym bezpieczeństwu lotnictwa” przetarg ograniczony o wartości powyżej 428 000 euro 27.08.2021 10:00

20/BF/BŁiI/21

30.07.2021
Zakup pakietów gwarancyjnych przetarg ograniczony o wartości pow. 428 000 euro 27.08.2021 11:00

8/BF/BŁiI/21

05.05.2021
Umożliwienie integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – zakup infrastruktury macierzowo-serwerowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES Przetarg Ograniczony powyżej 428 000,00 EUR 17.06.2021 10:00
do góry