Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

25/BF/BTiZ/22

15.06.2022
Dostawa spodni służbowych i mundurów polowych Przetarg nieograniczony art. 132 ustawy p.z.p. 18.07.2022 11:00

30/BF/BTiZ/22

14.06.2022
Dostawa czapek i kapeluszy do umundurowania wyjściowego i służbowego Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 05.07.2022 10:00

37/BF/BŁiI/22

03.06.2022
„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej”. przetarg nieograniczony 04.07.2022 11:00

23/BF/BTiZ/22

27.05.2022
Dostawa obuwia do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego Przetarg nieograniczony 29.06.2022 10:00

29/BF/BTiZ/22

27.05.2022
Dostawa koszul do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego przetarg nieograniczony 04.07.2022 10:00

24/BF/BTiZ/22

20.05.2022
Dostawa oznak stopni do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 10.06.2022 11:00

17/BF/BŁiI/22

20.05.2022
„Zakup stanowisk końcowych do Centralnego Systemu Przetwarzania Informacji Niejawnych” przetarg nieograniczony 20.06.2022 11:00

28/BF/BTiZ/22

20.05.2022
„Dostawa kurtek do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego oraz ubrań na złą pogodę”. przetarg nieograniczony 27.06.2022 11:00

19/BF/BŁiI/22

30.03.2022
Świadczenie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie systemu KORUND - Cz. 2 Wdrożenie i wsparcie w utrzymaniu nowego portalu głównego. Cz. 3 Zawansowana ochrona stacji końcowych Przetarg ograniczony powyżej 431 000,00 EUR 28.04.2022 11:00

18/BF/BŁiI/22

28.03.2022
Świadczenie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie systemu KORUND - Cz. 1 Utrzymanie, rozbudowa i wsparcie Usługi SOC SG Przetarg ograniczony powyżej 431 000,00 EUR 29.04.2022 11:00

Wybierz Strony

do góry