Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

58/BF/BŁiI/19

08.01.2020
Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – etap I. Zakup infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa. powyżej 428 000 euro 32420000-3, 32422000-7, 32424000-1, 32428000-9 03.02.2020 11:00

57/BF/BŁiI/19

09.12.2019
"Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa" powyżej 443 000 euro 32428000, 32420000, 32422000, 32424000, 30233000, 30233141, 48820000 03.02.2020 10:00

54/BF/BŁiI/19

12.11.2019
Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG EUROSUR - etap I. Zakup urządzeń radiokomunikacyjnych powyżej 144.000 euro 32000000 12.12.2019 11:00
do góry