Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 6/BF/BŁiI/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

6/BF/BŁiI/17

27.03.2017 Wioleta Bankowicz Rejestr zmian

Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG

Termin składania ofert
02.06.2017 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
48000000-8, 72000000-5
Wartość zamówienia
powyżej 135.000 Euro
do góry