Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

37/BF/BTiZ/17

30.06.2017
Dostawa koszulek służbowych "polo" w kolorze czarnym i kolorze granatowym. poniżej 135 000 euro 39560000-5 14.07.2017 10:00

23/BF/BTiZ/17

06.04.2017
Dostawa koszulek służbowych "polo" w kolorze czarnym i w kolorze granatowym powyżej 135.000 Euro 39560000-5 16.05.2017 10:00

5/BF/BŁiI/17

16.02.2017
Rozbudowa oraz wdrożenie systemu obsługi cudzoziemców w ramach CBD SG - etap II. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz drukarek atramentowych kolorowych poniżej 135.000 euro 3023100-5, 30232130-4 06.03.2017 11:00

2/BF/BTiZ/17

02.02.2017
Dostawa 100 000 szt. 9 mm nb. Parabellum antyrykoszetowy. poniżej 135000 euro 35331000-3 14.02.2017 10:00

54/BF/BTiZ/17

11.09.2017
Zakup 610 kpl. masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami poniżej 135000 euro 35814000-3 25.09.2017 10:00

49/BF/BTiZ/17

15.09.2017
Zakup hełmów motocyklisty w ilości 700 szt. Poniżej 135.000 Euro 18444200-5 05.10.2017 10:00

57/BF/BTiZ/17

13.10.2017
Zakup 610 kpl. masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami (z możliwością zwiększenia do 710 kpl.) poniżej 135000 euro 35814000-3 25.10.2017 10:00

Spr nr 46/BF/BTiZ/17

04.08.2017
Dostawa koszulek służbowych „polo” w kolorze czarnym oraz koszulek służbowych „polo” w kolorze granatowym poniżej 135000 EUR 39560000-5 28.08.2017 10:00

51/BF/BTiZ/17

18.09.2017
Zakup monokularów noktowizyjnych. poniżej 135000 euro 38632000-4 – noktowizory 06.10.2017 10:00
do góry