Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

60/BF/BŁiI/17

15.12.2017
Budowa Krajowego Komponentu PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo programowej dla systemu PNR oraz systemów wspomagających - etap 1 – część II zakup licencji na oprogramowanie standardowe obsługujące infrastrukturę sprzętowo programową oraz specjalistycznych bibliotek programistycznych poniżej 418 000 euro 48000000, 72000000 12.01.2018 10:00

9/BF/BTiZ/18

23.02.2018
Dostawa koszulek służbowych „polo” w kolorze czarnym oraz koszulek służbowych „polo” w kolorze granatowym poniżej 144 000 EUR 39560000-5 14.03.2018 10:00

30/BF/BTiZ/18

17.04.2018
Dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo-osobowych z zabudową warsztatową powyżej 144.000 euro 34114000, 31136000 28.05.2018 10:00

24/BF/BTiZ/18

04.04.2018
Dostawa mundurów polowych i mundurów polowych letnich powyżej 144 000 euro 35812000-9 18.05.2018 10:00

40/BF/BTiZ/18

05.06.2018
Dostawa pojazdów patrolowych. powyżej 144000 euro 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 12.07.2018 10:00

52/BF/BŁiI/18

11.09.2018
"Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” poniżej 750.000 euro 80510000 – 2 – usługi szkolenia specjalistycznego 28.09.2018 10:00

56/BF/BTiZ/18

14.09.2018
Dostawa mundurów polowych Poniżej 144.000 35812000-9 09.10.2018 10:00

61/BF/BTiZ/18

19.09.2018
Dostawa 8 szt. pojazdów ciężarowych, 6 miejscowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony oraz 8 szt. pojazdów ciężarowo-osobowych, 5 miejscowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony powyżej 144 000 EUR 34110000-1; 34115200-8 30.10.2018 10:00

70/BF/BŁiI/18

15.10.2018
„Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” poniżej 750.000 euro 80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego 05.11.2018 10:00

62/BF/BŁiI/18

03.10.2018
„Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG - etap II”. Projekt nr 14/1-2015/BF-FAMI. Zakup komputerów mobilnych i stacjonarnych”. poniżej 144 tysięcy euro 30213000 – 5 – komputery osobiste; 30213100 – 6 – komputery przenośne 18.10.2018 10:00

Wybierz Strony

do góry