Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

57/BF/ZG/18

24.09.2018
Dostawa paliwa lotniczego F-34. poniżej 144000 euro 09131000-6 nafta lotnicza 03.10.2018 10:00

61/BF/BTiZ/18

19.09.2018
Dostawa 8 szt. pojazdów ciężarowych, 6 miejscowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony oraz 8 szt. pojazdów ciężarowo-osobowych, 5 miejscowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony powyżej 144 000 EUR 34110000-1; 34115200-8 25.10.2018 10:00

60/BF/BTiZ/18

18.09.2018
Dostawa autobusów turystycznych. powyżej 144000 euro 34121000-1 – autobusy i autokary, 34121500-6 – autokary. 25.10.2018 10:00

56/BF/BTiZ/18

14.09.2018
Dostawa mundurów polowych Poniżej 144.000 35812000-9 09.10.2018 10:00

58/BF/BŁiI/18

14.09.2018
Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z EUROSUR - etap I - Zakup Urządzeń Radiokomunikacyjnych (z możliwością skorzystania z prawa opcji) powyżej 144.000 euro 32000000 23.10.2018 12:00

55/BF/ZG/18

12.09.2018
Remont przekładni głównej, przekładni pośredniczącej oraz tylnej ze śmigłowca PZL Kania użytkowanego w Lotnictwie SG powyżej 144 000 EUR 50211200-9 26.09.2018 10:00

52/BF/BŁiI/18

11.09.2018
"Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” poniżej 750.000 euro 80510000 – 2 – usługi szkolenia specjalistycznego 28.09.2018 10:00

53/BF/BŁiI/18

07.09.2018
Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z EUROSUR – etap I. Wdrożenie systemu GIS – cz. II Powyżej 144.000 Euro 38221000-0 , 48000000-8 16.10.2018 10:00

54/BF/BŁiI/18

05.09.2018
Zakup licencji oprogramowania biurowego i serwerowego powyżej 144000 euro 48000000-8; 72000000-5 17.10.2018 10:00

49/BF/ZG/18

06.08.2018
Wymiana zestawu systemu obserwacji lotniczej zamontowanego na śmigłowcu PZL W -3 AM Anakonda powyżej 144000 euro 38636000-2 – specjalistyczne przyrządy optyczne, 80511000-9 – usługi szkolenia personelu 26.09.2019 10:00

Wybierz Strony

do góry