Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

62/BF/ZG/17

19.05.2018
Dostawa jednego śmigłowca wielozadaniowego dwusilnikowego turbinowego wraz z systemem obserwacji lotniczej dla potrzeb lotnictwa Straży Granicznej. powyżej 144 tys. euro 34.71.15.00 - 9, 38.63.60.00 - 2, 80.51.10.00 - 9 26.06.2018 10:00

39/BF/BTiZ/18

19.05.2018
Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym. powyżej 144 000 euro 34110000-1, 34115200-8, 34114000-9 27.06.2018 10:00

38/BF/ZG/18

27.04.2018
Usunięcie usterek w oznakowaniu polsko-słowackiej granicy państwowej - etap 3, usunięcie usterek w oznakowaniu polsko - czeskiej granicy państwowej - etap 3 oraz wymiana słupków środkowych znaków granicznych wraz z dostawą żelbetowych podstaw na polsko-ukraińskiej granicy państwowej – etap 2 Poniżej 144.000 Euro 71355000-1, 45454100-5 , 44114200-4, 44912100-7 22.05.2018 10:00

37/BF/BTiZ/18

26.04.2018
Dostawa koszulek służbowych „polo” w kolorze czarnym oraz koszulek służbowych „polo” w kolorze granatowym poniżej 144 000 EUR 39560000-5 14.05.2018 09:00

13/BF/BTiZ/18

19.04.2018
Zakup testów do wykrywania materiałów wybuchowych poniżej 144 000 euro 38546000-4 08.05.2018 10:00

30/BF/BTiZ/18

17.04.2018
Dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo-osobowych z zabudową warsztatową powyżej 144.000 euro 34114000, 31136000 28.05.2018 10:00

34/BF/BŁiI/18

17.04.2018
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG powyżej 144.000 euro 32000000 25.05.2018 12:00

31/BF/BTiZ/18

16.04.2018
Dostawa koszul służbowych z długimi i krótkimi rękawami w kolorze oliwkowym oraz spodni służbowych damskich i męskich w kolorze oliwkowym. poniżej 144 000 euro 18332000-5, 18234000-8 08.05.2018 12:00

18/BF/ZG/18

16.04.2018
Wykonanie remontów, obsług i przeglądów agregatów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 144000 euro 50210000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu, 50211300-0 – przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego, 50211200-9 – usługi w zakresie napraw statków powietrznych. 24.05.2018 10:00

28/BF/BTiZ/18

12.04.2018
Dostawa samochodów przystosowanych do przewozu osób zatrzymanych powyżej 144 000 EUR 34114000-9 25.05.2018 10:00

Wybierz Strony

do góry