Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

60/BF/BŁiI/17

15.12.2017
Budowa Krajowego Komponentu PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo programowej dla systemu PNR oraz systemów wspomagających - etap 1 – część II zakup licencji na oprogramowanie standardowe obsługujące infrastrukturę sprzętowo programową oraz specjalistycznych bibliotek programistycznych poniżej 418 000 euro 48000000, 72000000 12.01.2018 10:00
do góry