Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

79/BF/BŁiI/18

28.12.2018
Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG  etap II. Projekt nr 14/1-2015/BF-FAMI. Zakup komputerów mobilnych dla administratorów, komputerów stacjonarnych oraz komputerów mobilnych – grupa projektowa poniżej 144 000 EUR 30213000-5; 30213100-6 15.01.2019 10:00

78/BF/BŁiI/18

19.12.2018
„Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w ramach projektu „Integracja Centralnych Systemów Informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR - I etap” poniżej 750.000 euro 80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego 14.01.2019 10:00

77/BF/BŁiI/18

12.12.2018
Świadczenie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie systemu Korund. powyżej 443 000 euro 72263000, 72250000, 72246000, 72220000 09.01.2019 10:00

74/BF/BŁiI18

13.11.2018
Modernizacja sieci WAN SG powyżej 443.000 euro 72318000-7 28.11.2018 12:00
do góry