Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

75/BF/BTiZ/18

20.11.2018
Dostawa hydraulicznych zestawów wyważeniowych. poniżej 144000 euro 43328100-9; 35200000-6 28.11.2018 10:00

74/BF/BŁiI18

13.11.2018
Modernizacja sieci WAN SG powyżej 443.000 euro 72318000-7 28.11.2018 12:00

65/BF/BTiZ/18

17.10.2018
Dostawa służbowego sprzętu transportowego powyżej 144 000 euro 34110000-1 27.11.2018 10:00

66/BF/BTiZ/18

16.10.2018
Dostawa ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym oraz ubrań uniwersalnych ocieplaczy. powyżej 144000 euro 35.11.34.00 – 3 – odzież ochronna i zabezpieczająca 21.11.2018 10:00

68/BF/BŁiI/18

16.10.2018
Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z EUROSUR – I etap. Wdrożenie systemu GIS - Subskrypcje wolumenowe Powyżej 144.000 Euro 48900000-7 26.11.2018 11:00

67/BF/BTiZ/18

16.10.2018
Dostawa mundurów polowych z nadrukiem maskującym oraz mundurów polowych letnich z nadrukiem maskującym. powyżej 144000 euro 35812000-9 26.11.2018 10:00
do góry