Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

47/BF/BŁiI/18

06.07.2018
Doposażenie jednostek organizacyjnych SG w sprzęt serwerowy na potrzeby platformy teleinformatycznej powyżej 144000 euro 48820000-2 14.08.2018 10:00

45/BF/BŁiI/18

23.06.2018
Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną SG powyżej 144 000 euro 30213000-5, 30232140-7, 30232110-8, 38520000-6, 48000000-8 01.08.2018 10:00

42/BF/BŁiI/18

21.06.2018
Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND powyżej 443 000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32428000, 80500000 20.07.2018 10:00

43/BF/BŁiI/18

19.06.2018
Zakup bramki do automatycznej kontroli granicznej wraz ze wsparciem producenckim. poniżej 144000 euro 35120000-1 10.07.2018 10:00

41/BF/BŁiI/18

13.06.2018
Zakup systemu do nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich powyżej 144 000 EUR 80610000 20.07.2018 10:00

62/BF/ZG/17

19.05.2018
Dostawa jednego śmigłowca wielozadaniowego dwusilnikowego turbinowego wraz z systemem obserwacji lotniczej dla potrzeb lotnictwa Straży Granicznej. powyżej 144 tys. euro 34.71.15.00 - 9, 38.63.60.00 - 2, 80.51.10.00 - 9 09.07.2018 10:00

34/BF/BŁiI/18

17.04.2018
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG powyżej 144.000 euro 32000000 17.08.2018 12:00
do góry