Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

22/BF/BTiZ/17

25.04.2017
Dostawa koszul wyjściowych z długimi i krótkimi rękawami w kolorze białym, koszul służbowych z długimi i krótkimi rękawami w kolorze granatowym oraz koszul polowych. powyżej 135 000 euro 18332000-5 02.06.2017 10:00

24/BF/BTiZ/17

18.04.2017
Dostawa spodni służbowych w kolorze granatowym, mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich Powyżej 135.000 Euro 35812000, 18234000 25.05.2017 10:00

26/BF/ZG/17

12.04.2017
wykonanie remontu wciągarki pokładowej po 10 latach eksploatacji typu Goodrich/Lucas o numerze 76378-360 poniżej 135000 EUR 50210000-0 09.05.2017 10:00

27/BF/ZG/17

07.04.2017
Zakup i dostawa części zamiennych w 2017 r. do statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 135 000,00 Euro 34731700-7, 34731000-0 15.05.2017 10:00

23/BF/BTiZ/17

06.04.2017
Dostawa koszulek służbowych "polo" w kolorze czarnym i w kolorze granatowym powyżej 135.000 Euro 39560000-5 16.05.2017 10:00

6/BF/BŁiI/17

27.03.2017
Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG powyżej 135.000 Euro 48000000-8, 72000000-5 18.05.2017 10:00

8/BF/BTiZ/17

23.03.2017
Zakup 452 kpl. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych Powyżej 135.000 Euro 35815100-1 16.05.2017 12:00

10/BF/BŁiI/17

22.03.2017
Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną w SG powyżej 135 000 EUR 30213000-5; 38520000-6; 30232110-8; 48000000-8; 30232140-7 12.05.2017 10:00

7/BF/BŁiI/17

22.03.2017
Zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG Powyżej 135.000 Euro 30216130-0, 30232100-5, 48000000-8 11.05.2017 10:00

1/BF/BŁiI/17

09.02.2017
Infrastruktura i Procedury Azylowe Zakup Sprzętu do Identyfikacji Cudzoziemców powyżej 135 000 EUR 30236200-4 21.03.2017 11:00
do góry