Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

7/BF/BTiZ/18

05.04.2018
Zakup gogli noktowizyjnych powyżej 144.000 euro 38632000 17.05.2018 11:00

14/BF/BŁiI/18

08.03.2018
Modernizacja sieci SAN Storage powyżej 443.000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32421000, 32428000, 48000000, 48982000, 50000000, 80500000, 80531200 20.03.2018 11:00

10/BF/BTiZ/18

06.03.2018
Dostawa przewoźnych jednostek nadzoru. powyżej 144000 euro 34114000-9 – pojazdy specjalne, 32323500-9 urządzenia do nadzoru wideo, 32333000-6 – aparatura do nagrywania lub przetwarzania obrazu wideo, 31642000-8 – elektroniczna aparatura do wykrywania, 30200000-1 – urządzenia komputerowe. 12.04.2018 10:00

26/BF/BTiZ/18

30.03.2018
Dostawa pojazdów typu mikrobus. powyżej 144000 euro 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34113000-2 – samochody z napędem na 4 koła. 10.05.2018 10:00

27/BF/BTiZ/18

10.04.2018
Dostawa 24 sztuk samochodów ciężarowo-osobowych (plus do 5 sztuk w ramach prawa opcji) powyżej 144000 euro 34110000-1; 34115200-8; 34136000-9 21.05.2018 10:00

02/BF/ZG/18

01.02.2018
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej powyżej 10 000 000 euro 34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9 23.04.2018 10:00

13/BF/BTiZ/18

19.04.2018
Zakup testów do wykrywania materiałów wybuchowych poniżej 144 000 euro 38546000-4 08.05.2018 10:00

20/BF/BTiZ/18

29.03.2018
Zakup pojazdów służbowych Straży Granicznej powyżej 144000 euro 34110000; 34113000; 34113300; 34114400; 34115200 21.05.2018 11:00

18/BF/ZG/18

16.04.2018
Wykonanie remontów, obsług i przeglądów agregatów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 144000 euro 50210000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu, 50211300-0 – przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego, 50211200-9 – usługi w zakresie napraw statków powietrznych. 24.05.2018 10:00

5/BF/BŁiI/18

07.03.2018
Zakup pakietów gwarancyjnych. powyżej 443 000 euro 50.31.23.00–8; 50.33.00.00–7; 80.53.12.00– 7; 79.63.20.00–3; 48.00.00.00–8 05.04.2018 10:00

Wybierz Strony

do góry