Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

02/BF/ZG/18

01.02.2018
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej powyżej 10 000 000 euro 34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9 23.04.2018 10:00

76/BF/BŁiI/18

11.12.2018
Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II zakup czytników linii papilarnych poniżej 144 000 EUR 30233310-7 20.12.2018 10:00
do góry