Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

63/BF/BTiZ/17

18.12.2017
Dostawa 200.000 sztuk 9 mm nb. Parabellum antyrykoszetowy, 500.000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem FMJ, TFMJ (lub równoważnym), 1.500.000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem pełnopłaszczowym Powyżej 135.000 Euro 35331000 09.02.2018 10:00

12/BF/BŁiI/18

23.02.2018
Zakup sprzętu na potrzeby budowy Krajowego Komponentu PNR - mobilne stacje komputerowe typu UltraBook Poniżej 144.000 Euro 30213100-6 08.03.2018 10:00
do góry