Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

3/BF/ZG/17

20.02.2017
Usługa przeglądu części gorących (HMI) wraz z wymianą elementów turbiny (tarcze 1-go i 2-go stopnia) silników Rolls-Royce 250-C20B ze śmigłowca PZL-Kania powyżej 135 000 Euro 50211212-6 30.03.2017 10:00

4/BF/ZG/17

20.02.2017
Wykonanie weryfikacji dwóch silników PT6A-65B o numerach fabrycznych PCE-PP0090 i PCE-PP0089 celem określenia zakresu oraz kosztów wykonania przeglądu sekcji gorących (HSI) po 2000 godz. oraz naprawy wlotów powietrza powyżej 135 000 EUR 50211200-9 03.04.2017 10:00
do góry