Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

11/BF/ZG/18

22.02.2018
Zakup i dostawa części zamiennych do statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej. Powyżej 144.000 Euro 34731700-7; 34731000-0 06.04.2018 10:00

15/BF/BTiZ/18

07.03.2018
Dostawa rękawic z membraną izolacyjną w ilości 3 500 par Powyżej 144.000 euro 18424000-7 16.04.2018 10:00

14/BF/BŁiI/18

08.03.2018
Modernizacja sieci SAN Storage powyżej 443.000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32421000, 32428000, 48000000, 48982000, 50000000, 80500000, 80531200 20.03.2018 11:00
do góry