Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

39/BF/BTiZ/17

21.07.2017
Dostawa 30 szt. pojazdów patrolowych powyżej 135 000 EUR 34110000-1; 34115200-8; 34113300-5 29.08.2017 10:00

48/BF/BTiZ/17

14.09.2017
Zakup lornetek pryzmatycznych poniżej 135 000 euro 38631000-7 26.09.2017 10:00

Spr nr 46/BF/BTiZ/17

04.08.2017
Dostawa koszulek służbowych „polo” w kolorze czarnym oraz koszulek służbowych „polo” w kolorze granatowym poniżej 135000 EUR 39560000-5 28.08.2017 10:00

47/BF/ZG/17

09.09.2017
Usługa ubezpieczenia statków powietrznych w zakresie ubezpieczenia OC i NNW z okresem odpowiedzialności od dnia 02.12.2017 r. do 01.12.2019 r. Poniżej 135.000 Euro 66510000-8, 66512100-3 27.09.2017 10:00
do góry