Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

34/BF/BŁiI/18

17.04.2018
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG powyżej 144.000 euro 32000000 17.08.2018 12:00

50/BF/BŁiI/18

02.08.2018
Zakup drukarek poniżej 144.000 euro 30232110 20.08.2018 12:00

02/BF/ZG/18

01.02.2018
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej powyżej 10 000 000 euro 34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9 23.04.2018 10:00

45/BF/BŁiI/18

23.06.2018
Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną SG powyżej 144 000 euro 30213000-5, 30232140-7, 30232110-8, 38520000-6, 48000000-8 13.08.2018 10:00

48/BF/BTiZ/18

14.08.2018
Dostawa 3 sztuk pojazdów typu ATV (Quad) w układzie side by side z opcją zwiększenia zamówienia do 2 sztuk poniżej 144000 euro 34113000-2 28.08.2018 10:00
do góry