Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

1/BF/BŁiI/17

09.02.2017
Infrastruktura i Procedury Azylowe Zakup Sprzętu do Identyfikacji Cudzoziemców powyżej 135 000 EUR 30236200-4 21.03.2017 11:00

8/BF/BTiZ/17

23.03.2017
Zakup 452 kpl. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych Powyżej 135.000 Euro 35815100-1 16.05.2017 12:00

29/BF/BTiZ/17

13.05.2017
Dostawa 100 000 szt. 9 mm nb. Parabellum antyrykoszetowy poniżej 135000 euro 35331000-3 24.05.2017 10:00

7/BF/BŁiI/17

22.03.2017
Zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG Powyżej 135.000 Euro 30216130-0, 30232100-5, 48000000-8 11.05.2017 10:00

27/BF/ZG/17

07.04.2017
Zakup i dostawa części zamiennych w 2017 r. do statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 135 000,00 Euro 34731700-7, 34731000-0 26.05.2017 10:00

6/BF/BŁiI/17

27.03.2017
Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG powyżej 135.000 Euro 48000000-8, 72000000-5 02.06.2017 10:00

24/BF/BTiZ/17

18.04.2017
Dostawa spodni służbowych w kolorze granatowym, mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich Powyżej 135.000 Euro 35812000, 18234000 25.05.2017 10:00
do góry