Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

30/BF/BTiZ/17

19.05.2017
Dostawa pojazdów patrolowych. powyżej 135000 euro 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 18.07.2017 10:00

3/BF/ZG/17

20.02.2017
Usługa przeglądu części gorących (HMI) wraz z wymianą elementów turbiny (tarcze 1-go i 2-go stopnia) silników Rolls-Royce 250-C20B ze śmigłowca PZL-Kania powyżej 135 000 Euro 50211212-6 30.03.2017 10:00

1/BF/BŁiI/17

09.02.2017
Infrastruktura i Procedury Azylowe Zakup Sprzętu do Identyfikacji Cudzoziemców powyżej 135 000 EUR 30236200-4 21.03.2017 11:00

4/BF/ZG/17

20.02.2017
Wykonanie weryfikacji dwóch silników PT6A-65B o numerach fabrycznych PCE-PP0090 i PCE-PP0089 celem określenia zakresu oraz kosztów wykonania przeglądu sekcji gorących (HSI) po 2000 godz. oraz naprawy wlotów powietrza powyżej 135 000 EUR 50211200-9 03.04.2017 10:00

26/BF/ZG/17

12.04.2017
wykonanie remontu wciągarki pokładowej po 10 latach eksploatacji typu Goodrich/Lucas o numerze 76378-360 poniżej 135000 EUR 50210000-0 09.05.2017 10:00

29/BF/BTiZ/17

13.05.2017
Dostawa 100 000 szt. 9 mm nb. Parabellum antyrykoszetowy poniżej 135000 euro 35331000-3 24.05.2017 10:00

6/BF/BŁiI/17

27.03.2017
Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG powyżej 135.000 Euro 48000000-8, 72000000-5 02.06.2017 10:00

8/BF/BTiZ/17

23.03.2017
Zakup 452 kpl. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych Powyżej 135.000 Euro 35815100-1 16.05.2017 12:00

24/BF/BTiZ/17

18.04.2017
Dostawa spodni służbowych w kolorze granatowym, mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich Powyżej 135.000 Euro 35812000, 18234000 25.05.2017 10:00

31/BF/BŁiI/17

12.06.2017
Usługa wsparcia dla systemu PKI SG. poniżej 135000 euro 72000000-5 usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 30.06.2017 10:00
do góry