Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

65/BF/BTiZ/17

20.12.2017
Dostawa ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym oraz ubrań uniwersalnych ocieplaczy Powyżej 135.000 Euro 35113400 31.01.2018 10:00

66/BF/BŁiI/17

09.01.2018
Zakup szkoleń na potrzeby budowy Krajowego Komponentu PNR – szkolenia poniżej 750 000 euro 80510000-2 08.02.2018 10:00

1/BF/BŁiI/18

31.01.2018
Infrastruktura i procedury azylowe – Zakup sprzętu do identyfikacji cudzoziemców poniżej 144 000 EUR 30200000-1, 48900000-7 16.02.2018 10:00
do góry