Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 8/BF/BTiZ/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

8/BF/BTiZ/17

Autor:
23.03.2017 Krystyna Rzymowska-Gardziej Rejestr zmian

Zakup 452 kpl. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych

Termin składania ofert
16.05.2017 12:00
Wspólny słownik zamówień CPV
35815100-1
Wartość zamówienia
Powyżej 135.000 Euro
do góry