Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 57/BF/BTiZ/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

57/BF/BTiZ/17

Autor:
13.10.2017 Grażyna Sterlińska Rejestr zmian

Zakup 610 kpl. masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami (z możliwością zwiększenia do 710 kpl.)

Termin składania ofert
25.10.2017 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
35814000-3
Wartość zamówienia
poniżej 135000 euro
do góry