Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 36/BF/BŁiI/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

36/BF/BŁiI/17

19.09.2017 Wioleta Bankowicz Rejestr zmian

Budowa Krajowego Komponentu PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej dla systemu PNR oraz systemów wspomagających - etap 1.

Termin składania ofert
25.09.2017 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
32420000, 32422000, 50000000, 48000000, 48620000
Wartość zamówienia
powyżej 418 000 euro
do góry