Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 51/BF/BTiZ/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

51/BF/BTiZ/17

18.09.2017 Arkadiusz Płaza Rejestr zmian

Zakup monokularów noktowizyjnych.

Termin składania ofert
06.10.2017 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
38632000-4 – noktowizory
Wartość zamówienia
poniżej 135000 euro
do góry