Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 31/BF/BŁiI/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

31/BF/BŁiI/17

Autor:
12.06.2017 Arkadiusz Płaza Rejestr zmian

Usługa wsparcia dla systemu PKI SG.

Termin składania ofert
30.06.2017 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
72000000-5 usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
Wartość zamówienia
poniżej 135000 euro
do góry