Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 4/BF/ZG/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

4/BF/ZG/17

20.02.2017 Piotr Bałdyga Rejestr zmian

Wykonanie weryfikacji dwóch silników PT6A-65B o numerach fabrycznych PCE-PP0090 i PCE-PP0089 celem określenia zakresu oraz kosztów wykonania przeglądu sekcji gorących (HSI) po 2000 godz. oraz naprawy wlotów powietrza

Termin składania ofert
03.04.2017 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
50211200-9
Wartość zamówienia
powyżej 135 000 EUR
do góry