Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

11/BF/BŁiI/21

11.06.2021
Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z EUROSUR - II i III etap - Zakup urządzeń zobrazowania informacji Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne 12.07.2021 11:00

14/BF/BL/21

25.06.2021
Zorganizowanie szkolenia personelu technicznego lotnictwa Straży Granicznej w zakresie kategorii B1.1 i B2 na typ samolotu L 410 UVP-E20 z silnikami GE H80-200 Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 09.09.2021 11:00

32/BF/BŁiI/21

22.09.2021
Świadczenie usługi na potrzeby projektu „Monitoring Mobilny” w Straży Granicznej – część A Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 01.10.2021 10:00

8/BF/BŁiI/21

05.05.2021
Umożliwienie integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – zakup infrastruktury macierzowo-serwerowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES Przetarg Ograniczony powyżej 428 000,00 EUR 17.06.2021 10:00

31/BF/BL/21

23.09.2021
Dostawa ciągnika do hangarowania i wyhangarowania samolotów L410 wraz z wyposażeniem do utrzymania czystości Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 12.10.2021 11:00

29/BF/BL/21

22.09.2021
Wykonanie remontu silnika po 12 latach Lycoming IO-540 K1B5 statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie SG Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 07.10.2021 10:00

33/BF/BŁiI/21

08.10.2021
Zakup kart PKI przetarg nieograniczony 20.10.2021 10:00

Wybierz Strony

do góry