Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 58/BF/BŁiI/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

58/BF/BŁiI/17

25.10.2017 Piotr Bałdyga Rejestr zmian

Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego

Termin składania ofert
08.11.2017 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
32000000-3
Wartość zamówienia
poniżej 135000 EUR
do góry