Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 29/BF/ZG/20 - 2020 -

Nawigacja

2020

29/BF/ZG/20

09.07.2020 Jolanta Górzyńska-Gortat Rejestr zmian

"Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotografii rejonu polsko-ukraińskiej granicy państwowej"

Termin składania ofert
27.07.2020 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
71355100 - 2 - usługi fotogrametryczne
Wartość zamówienia
poniżej 139.000 EURO

Pliki do pobrania

do góry