Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 49/BF/ZG/18 - 2018 -

Nawigacja

2018

49/BF/ZG/18

06.08.2018 Arkadiusz Płaza Rejestr zmian

Wymiana zestawu systemu obserwacji lotniczej zamontowanego na śmigłowcu PZL W -3 AM Anakonda

Termin składania ofert
26.09.2018 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
38636000-2 – specjalistyczne przyrządy optyczne, 80511000-9 – usługi szkolenia personelu
Wartość zamówienia
powyżej 144000 euro
do góry