Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 45/BF/BŁiI/18 - 2018 -

Nawigacja

2018

45/BF/BŁiI/18

23.06.2018 Wioleta Bankowicz Rejestr zmian

Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną SG

Termin składania ofert
13.08.2018 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
30213000-5, 30232140-7, 30232110-8, 38520000-6, 48000000-8
Wartość zamówienia
powyżej 144 000 euro
do góry