Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ.09.3161 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ.09.3161

08.09.2011

FGZ-09-3161
„Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej - wyposażenie Schengenbusów”

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych:


Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach środków z alokacji 2009 na kwotę - 1 300 520,00 zł:

W ramach tego projektu zakupiono specjalizowane pojazdy tzw. Schengenbusy, za pośrednictwem których dokonywana jest kontrola dokumentów w centralnych bazach danych w tym w SIS. Celem niniejszego projektu była dostawa wyposażenia komputerowego do pojazdów oraz niezbędnej infrastruktury do CWT w celu uruchomienia bezprzewodowego dostępu do baz danych.


W ramach projektu zakupiono:

  • przenośne komputery dostępowe do systemów SG,

  • przenośne komputery do obróbki dokumentów,

  • całostronicowe czytniki dokumentów,

  • rozbudowano infrastrukturę CWT o system zapewniający bezprzewodowy, bezpieczny dostęp do centralnych zasobów informatycznych Straży Granicznej.

Projekt ten został zrealizowany w IV kwartale 2010 r.


do góry