Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ.09.3151 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ.09.3151

15.09.2011

FGZ-09-3151

„Modernizacja systemów radiokomunikacyjnych Straży Granicznej”

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych.

W ramach realizacji tego projektu część wybranych placówek Straży Granicznej na granicy zewnętrznej UE została wyposażona w nowoczesne cyfrowe urządzenia radiowe współpracujące ze starymi radiotelefonami analogowymi. Urządzenia te wyposażone są       w skramblery przykrywające korespondencję radiową, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo granicy państwowej. Projekt ten ma na celu ewolucyjne przechodzenie ze "starej" technologii analogowej ze starym sprzętem w bezpieczniejszy i bardziej elastyczny „świat” cyfrowej łączności radiowej.

Przedmiotowy projekt realizowany był w dwóch etapach:

Etap I zrealizowany w ramach środków z alokacji 2009 na kwotę - 1 487 790 zł:

W ramach tego etapu dostarczono:

·         338 radiotelefonów nasobnych DP3601;

·         39 radiotelefonów przewoźnych DM3601;

·         13 radiotelefonów stacjonarnych DM3601;

·         7 stacji retransmisyjnych DR3000.

Etap I został zrealizowany w IV kwartale 2010 r.

Etap II zrealizowany w ramach środków z alokacji 2009 na kwotę - 2 564 857,50 zł:

W ramach tego etapu dostarczono:

·         525 radiotelefonów nasobnych DP3601;

·         72 radiotelefony przewoźne DM3601;

·         20 radiotelefonów stacjonarnych DM3601;

·         14 stacji retransmisyjnych DR3000.

Etap II został zrealizowany w II kwartale 2011 r.
do góry