Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ.08.3121 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ.08.3121

08.09.2011

FGZ-08-3121


„Rozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego”

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych.
Przedmiotowy projekt realizowany był w trzech etapach:


Etap I zrealizowany w ramach środków z alokacji 2008 oraz 2009 na kwotę - 9 147 560,00 zł:

W ramach tego etapu planowana była rozbudowa już eksploatowanych systemów serwerowych klasy IBM p590. Podprojekt ten obejmował aktywację procesorów Power5+, pamięci operacyjnej RAM do p590, rozbudowę serwerów o dodatkowe interfejsy WE/WY, dostawę komputerów przenośnych oraz usługi wdrożeniowe i szkoleniowe.

Etap I został zrealizowany w IV kwartale 2009 r.


Etap II zrealizowany w ramach środków z alokacji 2009 na kwotę - 495 320,00 zł:

W ramach tego etapu zrealizowano dostawę dodatkowej macierzy dyskowej, dostawę komputerów przenośnych oraz usługi wdrożeniowe i szkoleniowe.
Obecnie Straż Graniczna wykorzystuje infrastrukturę zbudowaną w oparciu o przełączniki SAN serii MDS firmy Cisco i macierze DS8100 firmy IBM. Jest to jednolita infrastruktura pozwalająca na elastyczne i sprawne zarządzanie zasobami dyskowymi. W celu rozbudowy zasobów dyskowych Straży Granicznej niezbędnym był zakup macierzy, która będzie współpracowała z istniejącym już rozwiązaniem.
Etap II został zrealizowany w I kwartale 2010 r.

Etap III zrealizowany w ramach środków z alokacji 2009 oraz 2010 na kwotę - 6 555 700,00 zł:
W ramach tego etapu zrealizowano rozbudowę istniejących macierzy oraz dostawę dodatkowych macierzy dyskowych, serwerów m.in. typu blade oraz klasy średniej, oprogramowanie standardowe i systemowe, niezbędne do podłączenia urządzeń sieciowych, dostawę komputerów przenośnych, usługi wdrożeniowe oraz szkolenia.
Wybór serwerów typu Blade spowodowany jest ograniczoną przestrzenią w serwerowni Straży Granicznej. Serwery Blade w stosunku do standardowych serwerów rackowych pozwalają na gęstsze upakowania mocy obliczeniowej na tej samej przestrzeni. Dodatkowe wyposażenie wraz z niezbędnymi kartami sieciowymi pozwoli na włączenie nowych serwerów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Straży Granicznej.
W ramach potrzeb zostały także zakupione serwery klasy średniej X86 oraz Power 7. Do Serwerów typu blade, w ramach zamówienia zakupione zostały obudowy na serwery typu blade – tzw. Chassis wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi oraz zarządczymi.
Etap III został zrealizowany w II kwartale 2011 r.
do góry