Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ.07.3121 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ.07.3121

08.09.2011

FGZ-07-3121
„Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej zaprojektowanie i uruchomienie WLAN”


Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych.

Przedmiotowy projekt realizowany był w dwóch etapach:

Etap I zrealizowany w ramach środków z alokacji 2007 na kwotę - 559 004,00zł:
Zaprojektowanie sieci WLAN w placówkach Straży Granicznej.
W ramach tego etapu wykonano 41 projektów technicznych dotyczących budowy sieci WLAN
w poszczególnych przejściach granicznych zarówno drogowych jak i kolejowych na granicy zewnętrznej UE.

Etap I został zrealizowany w II kwartale 2009 r.


Etap II zrealizowany w ramach środków z alokacji 2007 na kwotę - 13 774 520,00zł:

Uruchomienie sieci WLAN w placówkach Straży Granicznej.
Budowa systemów bezprzewodowej łączności komputerowej jest niezbędna do stworzenia możliwości technicznych sprawnego dostępu do zasobów SIS w obrębie przejść granicznych. Wzrost zapotrzebowania na transfer danych spowodowany przyrostem ilości informacji oraz potrzebą wykorzystywania danych biometrycznych w kontroli granicznej implikuje konieczność budowy niezawodnych sieci bezprzewodowych. Za pośrednictwem przenośnych terminali radiowych realizowana będzie kontrola graniczna bezpośrednio na pasie drogowym, w autokarach lub pociągach. W ramach projektu zbudowano i przekazano do użytkowania sieci WLAN w drogowych przejściach granicznych na zewnętrznej granicy UE.

Etap II został zrealizowany w IV kwartale 2010 r.


do góry