Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Polsko-niemieckie ćwiczenia w Ludwigsdorfie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko-niemieckie ćwiczenia w Ludwigsdorfie

JR
13.09.2021

W piątek, 10 września, w Ludwigsdorfie odbyły się ostanie już wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i niemieckiej Policji. To element trwającego od listopada 2018 roku projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej.

W ćwiczeniach wzięli udział funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie. Scenariusz zakładał, zatrzymanie przez polsko-niemiecki patrol na autostradzie auta, w którym podróżuje kilka osób. Wśród pasażerów są osoby wymagające pomocy medycznej, jak również osoby, które próbują oddalić się z miejsca kontroli. Podróżni są legitymowani, a w efekcie kontroli dokumentów, z uwagi na podrobione dokumenty lub inne przewinienia, zatrzymani. Postawione w scenariuszu ćwiczeń zadania opierają się w głównej mierze na sytuacjach, z którymi na co dzień spotykają się funkcjonariusze, realizując zadania w zapobieganiu i ujawnianiu przestępczości transgranicznej.

W trakcie realistycznych ćwiczeń trenerzy policyjni BPOL i SG oceniali wymianę informacji pomiędzy patrolami, wzajemne ubezpieczania się funkcjonariuszy, umiejętności językowe, reakcję funkcjonariuszy po ucieczce zatrzymanych osób oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pasażerce kontrolowanego auta, jak również wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. Ważnym aspektem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współpracy, komunikowania, a także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących w nich udział. Dodatkowo zaangażowanie profesjonalnych trenerów pozwoliło wskazać zarówno bardzo dobrze wykonane elementy, jak i te, które wymagają dalszego doskonalenia.

Organizowanie wspólnych ćwiczeń polsko-niemieckich patroli jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W przedsięwzięciu, poza ćwiczeniami i seminariami mającymi integrować funkcjonariuszy z obu krajów, wskazano również zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie efektywności działania służb oraz wiedzy na temat przestępczości i nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej. Realizacja współfinansowanego przez UE projektu, mającego na celu wsparcie działających na polsko-niemieckim pograniczu wspólnych placówek służb granicznych obu krajów, rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 679 tys. euro, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie ponad 600 tys. euro.

Na polsko-niemieckim pograniczu funkcjonują obecnie trzy Wspólne Polsko-Niemieckie Placówki służb granicznych w Świecku, po niemieckiej stronie w Ludwigsdorfie i w niemieckim Pomellen w rejonie Szczecina. Ponadto w Świecku od 2007 r. działa Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Jego zadaniem jest koordynacja wspólnych działań służb obu krajów oraz szybka wymiana informacji niezbędnych do zwalczania przestępczości transgranicznej.
 

zdj. Nadodrzański OSG

 

 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
 • Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
  Ćwiczenia służb Ludwigsdorf
do góry