Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali „na czarno” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pracowali „na czarno”

Magdalena Tomaszewska
13.07.2017

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali dwanaścioro obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie wykonywali prace polowe w jednym z gospodarstw rolnych. Cudzoziemcy będą musieli opuścić nasz kraj, a ich pracodawca zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. złotych.

Funkcjonariusze z Grupy ds. Cudzoziemców 12 lipca przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednym z gospodarstw rolnych w miejscowości Gąski (powiat inowrocławski). Okazało się, że gospodarz zatrudniał dwanaścioro cudzoziemców (dziewięć kobiet i trzech mężczyzn) bez wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Nie zawarł również z cudzoziemcami umów o pracę czy też umów cywilno-prawnych w wymaganej formie.

Wobec obcokrajowców zostały przeprowadzone postępowania administracyjne. Prawdopodobnie wszyscy otrzymają decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Natomiast wobec pracodawcy, który nie dopełnił formalności, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie w związku z naruszeniem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za tego typu naruszenie pracodawca może zostać ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. złotych.

do góry