Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Funkcjonariusze Straży Granicznej wrócili z X misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze Straży Granicznej wrócili z X misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii

24.12.2018

21 grudnia br., w godzinach wieczornych, wrócili do Polski uczestnicy ostatniej w tym roku edycji misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii w ochronie granicy macedońsko - greckiej.

Z funkcjonariuszami spotkał się Zastępca Komendanta OSS SG w Lubaniu kmdr por. SG Marek Krzywicki, który podziękował uczestnikom misji za zaangażowanie i godne reprezentowanie formacji poza granicami kraju, a także kapelan Ośrodka ks. kpt. SG Jarosław Nowak.

W 10. edycji operacji wsparcia uczestniczyło 30 funkcjonariuszy z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych SG, Centrum Szkolenia SG, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Dowódcą grupy był mjr SG Tomasz Szabłowski, który na co dzień pełni służbę w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Podczas miesięcznej służby na granicy macedońsko-greckiej, funkcjonariusze realizowali zadania w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w związku ze zwiększonym napływem migrantów na granicy wspieranego państwa.

Wyjazd został poprzedzony szkoleniem zgrywającym, które zostało zrealizowane w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Obejmowało ono m.in. zajęcia z posługiwania sie bronią palną, ćwiczenia pierwszej pomocy w trakcie realizacji zadań służbowych, w tym ewakuację i samoewakuację z pojazdu z uwzględnieniem działań ratowniczo - gaśniczych, prowadzenie rozpoznania obiektów zurbanizowanych i zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie, a także procedury doprowadzania osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zapoznawali się również ze społeczno - kulturowymi aspektami kontaktów z cudzoziemcami podczas pełnienia służby granicznej, co jest szczególnie istotne podczas tego typu działań.

 

zdj. OSS SG

  • Funkcjonariusze Straży Granicznej wrócili z X misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii
do góry