Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej - Zarząd Graniczny -

Nawigacja

Zarząd Graniczny

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
14.05.2008

Dyrektor płk SG Andrzej Fijałkowski
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 40 40
Fax +48 22 500 47 86
E-mail zg.kg@strazgraniczna.pl
Opis Zarząd Graniczny jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej nadzorującą i koordynującą wykonywanie zadań przez terenowe organy Straży Granicznej.

W zakresie: 
 • ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę państwową;
 • kontroli ruchu i transportu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej;
 • sprawowania nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach.

W skład Zarządu wchodzą  (wg stanu na dzień 01.10.2022 r.):

 • Kierownictwo
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych
 • Wydział Organizacji i Techniki (WOiT ZG KGSG)
 • Wydział Współpracy Granicznej (WWG ZG KGSG)
 • Wydział Służby Granicznej (WSG ZG KGSG)
 • Wydział Ewidencji Zleceń (WEZ ZG KGSG)
 • Wydział Służby Dyżurnej Operacyjnej (WSDO ZG KGSG) 
 • Wydział Bezpieczeństwa w Komunikacji (WBwK ZG KGSG)
 • Wydział Informacji i Baz Danych (WIiBD ZG KGSG)
 • Wydział Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (WSOiZK ZG KGSG) 
 • Wydział ds. Systemu Wjazd/Wyjazd (WSWW ZG KGSG / EES)

 

do góry