Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej - Zarząd Graniczny -

Nawigacja

Zarząd Graniczny

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej

14.05.2008

Dyrektor płk SG Andrzej POPKO
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 40 40
Fax +48 22 500 47 86
Mail zg.kg@strazgraniczna.pl
Opis Zarząd Graniczny jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej nadzorującą i koordynującą wykonywanie zadań przez terenowe organy Straży Granicznej.

W zakresie: 
 • ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę państwową;
 • kontroli ruchu i transportu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej;
 • sprawowania nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Kierownictwo
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych
 • Wydział Służby Granicznej (WSG ZG KGSG)
 • Wydział Ewidencji Zleceń (WEZ ZG KGSG)
 • Wydział Zagospodarowania Granicy i Informacji (WZGiI ZG KGSG)
 • Wydział Organizacji i Techniki (WOiT ZG KGSG)
 • Wydział Bezpieczeństwa w Komunikacji (WBwK ZG KGSG)
 • Wydział Techniki Lotniczej (WTL ZG KGSG)
 • Wydział Operacji Lotniczych (WOL ZG KGSG)
 • Wydział I Lotniczy z siedzibą w Gdańsku
 • Wydział II Lotniczy z siedzibą w Białymstoku
 • Wydział III Lotniczy z siedzibą w Chełmie
 • Wydział IV Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla
 • Wydział Ekonomiczny (WE ZG KGSG);
 • Wydział Współpracy Granicznej (WWG ZG KGSG - od dnia 01.04.2017 r.)

 

do góry