Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej - Gabinet Komendanta Głównego SG -

Nawigacja

Gabinet Komendanta Głównego SG

Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
01.07.2022

Dyrektor płk SG Aneta Skorupska
Adres ul. Wynalazek 4
02-677 Warszawa
Telefon +48 22 500 4193
Fax +48 22 500 4765
E-mail gkg.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Gabinet Komendanta Głównego SG jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej

powołaną do:

  • promocji formacji oraz krzewienia wiedzy na temat historii polskich formacji granicznych
  • obsługi biurowej i recepcyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców

W skład Gabinet Komendanta Głównego SG wchodzą:

  • Zespół Stanowisk Samodzielnych
  • Wydział Organizacyjny 
  • Wydział Promocji i Historii Formacji
do góry