Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Analityczno-Sytuacyjne -

Nawigacja

Biuro Analityczno-Sytuacyjne

Biuro Analityczno-Sytuacyjne

Andrzej Kucharski
16.09.2019

Dyrektor p. o. płk SG Przemysław Cybul
Adres
"Wynalazek Tower"
ul. Wynalazek 4
02-677 Warszawa
Telefon +48 22 500 4099
Fax +48 22 500 4720
E-mail bas.kg@strazgraniczna.pl
 

Biuro Analityczno-Sytuacyjne KGSG jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do:

 1. zapewnienia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom wsparcia w procesie decyzyjnym, w szczególności poprzez opracowanie i dostarczanie informacji i analiz oraz dokumentów o charakterze strategicznym dla działalności Straży Granicznej,
 2. koordynowania i udziału w realizacji zadań nałożonych na Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Koordynacji do Spraw EUROSUR,
 3. koordynowania wdrażania w Straży Granicznej krajowej strategii zintegrowanego zarządzania granicą,
 4. koordynowania działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej w Straży Granicznej,
 5. wykonywania zadań z zakresu realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym.

W skład Biura wchodzą:

 • Kierownictwo
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych
 • Wydział Analiz
 • Wydział Informacji
 • Wydział Projektów Strategicznych
 • Samodzielna Sekcja Organizacyjna

 

do góry