Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej "CZYNNOŚCI SŁUŻB MIGRACYJNYCH REALIZOWANE WOBEC CUDZOZIEMCÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH” 21.11- 02.12.2016 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

"CZYNNOŚCI SŁUŻB MIGRACYJNYCH REALIZOWANE WOBEC CUDZOZIEMCÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH” 21.11- 02.12.2016

Mariusz Dąbrowski
05.12.2016

W dniach od 21 listopada do 02 grudnia 2016 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili drugą w tym roku edycję kursu doskonalący pt. "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych”.

Podstawą realizacji szkolenia było zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych SG na realizację kursu doskonalącego pogłębiającego kompetencje funkcjonariuszy SG rozpoczynających służbę w pionie ds. cudzoziemców.

Kurs doskonalący zaadresowano dla funkcjonariuszy SG, przygotowywanych do objęcia stanowisk służbowych w pionie ds. cudzoziemców.

Celem głównym kursu jest nabycie i pogłębienie wiedzy oraz kształcenie umiejętności, przez biorących w nim udział słuchaczy, w zakresie stosowania przepisów prawa wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP.

W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące m.in. stosowania właściwych podstaw prawnych w zakresie działań podejmowanych wobec cudzoziemców, rozpoznawania i rozróżniania tytułów pobytowych uzyskiwanych przez cudzoziemców na terytorium RP oraz dokumentów potwierdzających status prawny cudzoziemca i wiążące się z tym faktem prawa i obowiązki cudzoziemca. Omówiono tematykę przeprowadzania
i dokumentowania czynności z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Zapoznano uczestników kursu z procedurą przekazywania i przyjmowania osób na terytorium RP na podstawie  prawa krajowego i umów międzynarodowych.
Wskazano ogólne zasady przeprowadzania postępowania administracyjnego wobec cudzoziemca.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego,  Nadbużańskiego,  Morskiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Kurs realizowany był w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji".

do góry