Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

Andrzej Kucharski
12.07.2016

 

UWAGA!
 

Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. wznowiona została realizacja procedur w ramach postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej

 

W 2020 r. terminy przyjęć do służby w Straży Granicznej ustalono na miesiąc:

luty, czerwiec, sierpień, październik i grudzień.

 


 

Egzaminy w ramach II etapu postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniach od 3 do 5 listopada 2020 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

 

 

UWAGA

 

Od dnia 7 maja 2018 r.  uczestnictwo kandydata w testach sprawności fizycznej uzależnione jest od uzyskania przez kandydata (we własnym zakresie) „Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej”.


Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.


Ważne:

Z opinii lekarskiej powinno jasno i wyraźnie wynikać, że: „brak jest przeciwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej.”


 

 


 

Nabór do służby w Straży Granicznej prowadzony jest w następujących jednostkach:

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Komenda Główna Straży Granicznej

 

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. nabór do Komendy Głównej Straży Granicznej został wstrzymany. Jednakże, informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej, od dnia 15 lutego 2017 r. wznowił nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie w zakresie pionu lotnictwa w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów do Komendy Głównej Straży Granicznej (al. Niepodległości 100, Warszawa) przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5460 (poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 1000-1400) lub za pomocą poczty elektronicznej: woin.bkisz@strazgraniczna.pl

 

 

 

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

 
do góry