Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Informacja o zbyciu mienia zbędnego - Ogłoszenia o zbyciu mienia -

Nawigacja

Ogłoszenia o zbyciu mienia

Informacja o zbyciu mienia zbędnego

14.05.2008

 

Zgodnie z §7 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.(Dz.U.2017, poz. 729)  informacje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość jednostkowa przekracza równowartość kwoty 1200 zł, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Granicznej.

 

Link do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa na stronie Rządowego Centrum Legislacji: [ tutaj ]

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Straży Granicznej: [ tutaj ]

do góry