Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Granice RP -

Nawigacja

Granice RP

Granice RP

Krzysztof Waściński
16.01.2021

 


Długość granicy państwowej: 3511,49 km.

Długości odcinków granicy z poszczególnymi państwami:

  1. Długość granicy z Federacją Rosyjską: 232,04 km (w tym długość odcinka rozgraniczjącego morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej: 22,21 km).
  2. Długość granicy z Republika Litewską: 104,38 km.
  3. Długość granicy z Republiką Białorusi: 418,24 km.
  4. Długość granicy z Ukrainą: 535,18 km.
  5. Długość granicy z Republiką Słowacką: 541,06 km.
  6. Długość granicy z Republiką Czeską: 795,91 km.
  7. Długość granicy z Republiką Federalną Niemiec: 489,37 km (w tym długość odcinka rozgraniczającego morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec: 22,22 km).
  8. Długość granicy morskiej: 439,74 km. 

 

 

 

do góry