Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Straż Graniczna od 2016 roku udziela wsparcia Policji Republiki Macedonii Północnej. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Straż Graniczna od 2016 roku udziela wsparcia Policji Republiki Macedonii Północnej.

Szymon Mościcki
16.01.2022

Dziś rano do Republiki Macedonii Północnej wyruszyła grupa 16 funkcjonariuszy SG. To pierwsza w tym roku edycja tych wyjazdów, zabezpiecza ją Śląski Oddział SG.

Pierwszą w 2022 roku edycję wspólnej operacji wsparcia Policji Republiki Macedonii Północnej rozpoczęło 16 funkcjonariuszy ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Na co dzień pełnią służbę zarówno w komendzie oddziału w Raciborzu, jak i w placówkach ŚlOSG Strażnicy graniczni w minionym tygodniu odbyli w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, kurs przygotowujący funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych podczas misji zagranicznych. Przed wyjazdem trenowali umiejętności strzeleckie, ćwiczyli taktykę realizacji czynności służbowych w obiektach zurbanizowanych. Szkolenie obejmowało również procedury zatrzymywania oraz doprowadzania osób zatrzymanych, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych w kolumnie. Ponadto uczestniczyli w wykładach na temat tradycji i kultury macedońskiej.

Wyjazd został zorganizowany na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii Północnej. Polski kontyngent będzie stacjonował w rejonie placówki Novo Selo i będzie realizował zadania na granicy macedońsko-greckiej. Polscy strażnicy graniczni będą wspierać macedońskie służby graniczne w ochronie granicy państwowej przed nielegalną migracją – poprzez zapobieganie nielegalnym przekroczeniom granicy oraz kontrolę autentyczności dokumentów.

Funkcjonariusze Straży Granicznej pozostaną w Macedonii do 21 lutego 2022 roku.

Dowódcą kontyngentu jest mjr SG Przemysław Starczewski – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. Mjr SG Starczewski jest członkiem Krajowej Rezerwy Ekspertów wchodzących w skład Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W 2014 roku uczestniczył w wymianie rządowej, organizowanej przez Departament Stanu USA, w ramach której był oddelegowany m.in. na granicę z Meksykiem realizując program dotyczący zwalczania handlu ludźmi. W 2019 roku we Włoszech uczestniczył w serii symulowanych treningów dotyczących nielegalnej migracji organizowanych przez OSCE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Ponadto brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Frontex oraz CEPOL.

Funkcjonariusze Straży Granicznej już od 2016 roku biorą udział we wspólnych operacjach wsparcia Policji Republiki Macedonii Północnej. W tym czasie zostało zrealizowanych 54 edycji wspólnych operacji, w których wzięło udział 1390 funkcjonariuszy reprezentujących wszystkie oddziały i ośrodki szkolenia SG.

 

 

 • Funkcjonariusze SG stoją i trzymają polską flagę
  Funkcjonariusze SG stoją i trzymają polską flagę
 • Funkcjonariusze SG stoją w grupie obok samochodów
  Funkcjonariusze SG stoją w grupie obok samochodów
 • Samochody Straży Granicznej
  Samochody Straży Granicznej
 • Samochody Straży Granicznej
  Samochody Straży Granicznej
 • Samochody Straży Granicznej
  Samochody Straży Granicznej
 • Samochody Straży Granicznej
  Samochody Straży Granicznej
 • Samochody Straży Granicznej
  Samochody Straży Granicznej
 • Samochody Straży Granicznej
  Samochody Straży Granicznej
 • Funkcjonariusze SG na strzelnicy
  Funkcjonariusze SG na strzelnicy
 • Samochód ćwiczebny do samoewakuacji
  Samochód ćwiczebny do samoewakuacji
 • Funkcjonariusz SG w samochodzie ćwiczebnym do samoewakuacji
  Funkcjonariusz SG w samochodzie ćwiczebnym do samoewakuacji
 • Funkcjonariuszka SG na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej
  Funkcjonariuszka SG na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Funkcjonariusze SG ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  Funkcjonariusze SG ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Funkcjonariusze SG stoją przed budynkiem
  Funkcjonariusze SG stoją przed budynkiem
 • Funkcjonariusze SG stoją na zewnątrz budynku
  Funkcjonariusze SG stoją na zewnątrz budynku
do góry