Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Skontrolowali agencję pracy, ujawnili szereg nieprawidłowości - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowali agencję pracy, ujawnili szereg nieprawidłowości

Szymon Mościcki
14.01.2022

Zatrudnienie 185 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce, którzy w grudniu zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzania im pracy w słupskiej agencji zatrudnienia. 133 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie, a wobec 166 osób pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy.

Wszyscy byli skierowani do pracy przy produkcji narzędzi metalowych. W większości przypadków cudzoziemcy pracowali w wymiarze czasu przekraczającym trzykrotnie liczbę godzin wskazaną w posiadanych zezwoleniach bądź oświadczeniach o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Ponadto strażnicy graniczni ujawnili inne nieprawidłowości polegające na niepowiadomieniu przez pracodawcę właściwych organów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców oraz przekazaniu tym urzędom nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.
Wobec właścicielki agencji i cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę prowadzone są czynności zmierzające do skierowania wniosku do sądu o ich ukaranie.

  • Funkcjonariusz SG wypełnia dokumenty
    Funkcjonariusz SG wypełnia dokumenty
do góry