Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Bramki ABC na lotnisku w Krakowie-Balicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bramki ABC na lotnisku w Krakowie-Balicach

Maciej Pietraszczyk
05.10.2021

W hali przylotów na terminalu pasażerskim Kraków Airport został dziś przekazany do użytku system „Bramek ABC” (Automated Border Control). W uroczystości uczestniczyła Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG płk SG Renata Obrzut oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

 
Obecni byli także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ppłk SG Winicjusz Tęczar oraz Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek. 
 
Nowa inwestycja, pozwala usprawnić proces kontroli granicznej podróżnych, wspomagając funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w MPL w Krakowie-Balicach.
System „Bramek ABC” (Automated Border Control) przeznaczony jest do prowadzenia odpraw pasażerów podróżujących poza strefę Schengen. Mogą z niej skorzystać obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, którzy ukończyli 18 lat i legitymują się dokumentem biometrycznym.
 
Odprawa w systemie ABC dokonywana jest samodzielnie przez pasażera, w sposób automatyczny, z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych, co ma szczególne znaczenie w czasie obecnej pandemii. Odprawiany pasażer postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie: umieszcza dokument na czytniku, gdzie zostaje on zeskanowany. Następnie, po pomyślnej weryfikacji, następuje otwarcie drzwiczek i kolejny etap kontroli, czyli porównanie danych biometrycznych zawartych w dokumencie z wizerunkiem osoby poddającej się sprawdzeniom. Gdy system potwierdzi, że dokumentem posługuje się osoba uprawniona, a sam dokument upoważnia do przekroczenia granicy, proces zostaje zakończony i pasażer opuszcza bramki. 
Cały proces odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza Straży Granicznej. Procedura trwa kilkanaście sekund, co przy kumulacji lotów pozwala znacząco skrócić zarówno czas oczekiwania na kontrolę, jak i samej kontroli. 
W Balicach gotowych do pracy jest dziesięć bramek ABC. Pięć przeznaczonych jest do odpraw pasażerów wylatujących z Polski, a pięć dla podróżnych, którzy przybyli. Wartość inwestycji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyniosła 5 618 780 złotych.
 
Podobnie urządzenia funkcjonują z powodzeniem w wielu europejskich portach lotniczych. W Polsce, oprócz Kraków Airport, pasażerowie mogą dokonać automatycznej odprawy granicznej na lotniskach na Okęciu, w Modlinie, Wrocławiu oraz Poznaniu. 
 
Zdj. Karpacki OSG
  • Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Renaty Obrzut i Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podpisują dokumenty o przekazaniu bramek ABC w użytkowanie Straży Granicznej.
  • Odprawa na bramkach ABC odbywa się automatycznie i przeprowadza ją samodzielnie pasażer. Na zdjęciu funkcjonariuszka SG przedstawia zasady działania bramek.
  • Cała procedura odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza Straży Granicznej.
do góry