Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie przez granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie przez granicę

Ewelina Szczepańska
28.07.2021

Wczoraj zatrzymano 30 nielegalnych imigrantów, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską wbrew przepisom prawa. To 29 obywateli Afganistanu i obywatel Iraku.

27 lipca patrol funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Czeremsze ujawnił ślady przekroczenia granicy z Białorusi do Polski przez grupę osób. Rozpoczęto działania graniczne. W  miejscowości Czeremcha zatrzymano 9 obywateli Afganistanu, kolejnych 20 Afgańczyków w pociągu na trasie z Czeremchy do Warszawy. Kilka godzin później zatrzymano obywatela Iraku.

W działania, oprócz Podlaskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, byli zaangażowani funkcjonariusze Policji i Straży Ochrony Kolei. Po wykonaniu niezbędnych czynności, decyzją sądu, cudzoziemcy - 29 mężczyzn i kobieta (wśród nich 3 osoby niepełnoletnie) - zostaną umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

 

 

 

do góry