Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zorganizowana grupa przestępcza rozbita - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita

Sylwia Wojtowicz
21.04.2021

Zorganizowana grupa przestępcza, zajmujących się przemytem papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy z terytorium Białorusi do Polski, rozbita przez Straż Graniczną. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder trwał co najmniej 2 lata.

W trakcie działań prowadzonych w pierwszym kwartale tego roku przez Funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Białej Podlaskiej — pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, zatrzymano sześciu obywateli Polski oraz przeszukano ich posesje. W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono dowody prowadzonej nielegalnej działalności w tym, pochodzące z przemytu papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa przestępcza działając w okresie od stycznia 2019 do września 2020 roku, wykorzystując do tego celu międzynarodowy transport kolejowy, przemyciła z terytorium Białorusi do Polski, ponad 123 000 paczek papierosów. Ich wartość szacuję się na blisko 1 750 000 złotych. Sprawcy działali na terenie kolejowych przejść granicznych w Terespolu oraz Kuźnicy Białostockiej posługując się konstrukcjami wagonów pociągów towarowych do ukrywania przemycanego towaru.

Prokurator Okręgowy, po przedstawieniu zarzutów wszystkim członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozoru Policji. W ramach prowadzonych czynności dokonał także zabezpieczenia nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków pieniężnych.

Zdj. Nadbużański OSG 

do góry