Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Uruchamiamy kolejne przejścia graniczne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uruchamiamy kolejne przejścia graniczne

17.03.2020

Podczas spotkania prezydium Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapadła decyzja o otwarciu następnych przejść granicznych, by udrożnić ruch. Na granicy z Czechami można przekroczyć granicę na kolejnych trzech przejściach, a na granicy z Litwą na dodatkowym przejściu w Ogrodnikach. Na czterech przejściach drogowych z Niemcami rozszerzony został zakres ruchu.

Dodatkowe przejścia wprowadziła nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Granica z Republiką Czeską
Na granicy polsko-czeskiej można przekroczyć granicę w trzech kolejnych miejscach - w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach. Na tych przejściach drogowych dopuszczony jest ruch osobowy i towarowy (zgodnie z parametrami drogi).

Granica z Republiką Federalną Niemiec
Na granicy polsko-niemieckiej rozszerzony został zakres ruchu na czterech drogowych przejściach granicznych: Gubin – Guben, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz i Zgorzelec. Do tej pory był tam możliwy jedynie ruch pieszy. Teraz na trzech przejściach jest możliwy ruch pieszy, osobowy i towarowy (na przejściach:  Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą 
–  Kietz oraz Zgorzelec –  zgodnie z parametrami drogi). Natomiast na przejściu Gubin – Guben odbywa się ruch pieszy i osobowy.
Wprowadzone zmiany usprawniły ruch na granicy z Republiką Federalną Niemiec i skróciły czas oczekiwania na przekroczenie granicy.

Granica z Republiką Litewską
Na granicy polsko-litewskiej dodatkowo można przekroczyć granicę na przejściu drogowym w Ogrodnikach. Obowiązuje tam zarówno ruch osobowy, jak i towarowy.

 

Rozporządzenie przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w rozporządzeniu.

 

 

do góry