Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wrócili z misji w Macedonii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wrócili z misji w Macedonii

Ewelina Szczepańska
13.02.2020

12 lutego do kraju wrócili funkcjonariusze, którzy brali udział w pierwszej w tym roku edycji misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii Północnej w ochronie granicy macedońsko-greckiej.

 
W operacji wzięło udział dwudziestu funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziałów Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Dowódcą grupy był mjr SG Tomasz Baśkiewicz z Nadodrzańskiego Oddziału SG.
 
Podczas służby na granicy macedońsko-greckiej funkcjonariusze realizowali zadania wynikające z zawartych umów międzynarodowych w zakresie wspólnych operacji w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości transgranicznej.
 
Wyjazd poprzedziło szkolenie przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, podczas którego funkcjonariusze trenowali m.in. umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i technik posługiwania się bronią palną. Doskonalili również taktykę i technikę realizowania czynności w obiektach zurbanizowanych oraz zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie.
 
zdj. COSSG
do góry