Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Straż Graniczna rozbiła międzynarodową zorganizowana grupę przestępczą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Straż Graniczna rozbiła międzynarodową zorganizowana grupę przestępczą

Dorota Bołotowicz
18.10.2019

Funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 5 członków grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom przekraczanie granicy RP, a następnie ułatwianiem im pobytu w Polsce wbrew obowiązującym przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

W wyniku działań przeprowadzonych na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili obywatele Pakistanu, Tadżykistanu, Białorusi i Afganistanu. Wśród zatrzymanych był  też organizator.

Grupa działała  w sposób zaplanowany, werbując na terenie Białorusi cudzoziemców pochodzących z regionu Zakaukazia i Azji Południowej, a następnie organizowała im przekroczenie granicy RP poprzez uzyskiwanie w jednym z konsulatów RP na Białorusi polskich wiz krótkoterminowych, uprawniających do wjazdu na terytorium państw należących do strefy Schengen. Organizatorzy ułatwiali cudzoziemcom pobyt w Polsce poprzez potwierdzenie fikcyjnego zatrudnienia, co z kolei umożliwiało składanie przez cudzoziemców w urzędach wojewódzkich wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a tym samym legalizowało ich pobyt w Polsce i innych państwach strefy Schengen.

Grupa funkcjonowała od około 3 lat, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Szacuje się, że grupa mogła sprowadzić i ułatwić pobyt w Polsce kilkudziesięciu cudzoziemcom, m.in. obywatelom Bangladeszu, Pakistanu, czy Indii. Członkowie grupy za pomoc cudzoziemcom pobierali od około 2,5 do 4 tys. euro.

Na terenie Warszawy i okolic Łodzi przeszukano 6 pomieszczeń mieszkalnych, jedno gospodarcze, punkt gastronomiczny typu kebab oraz 7 samochodów. Na miejscu zabezpieczono dokumenty świadczące o przestępczej działalności grupy m.in. faktury, nośniki informacji, telefony, komputery, karty SIM oraz środki finansowe w kwocie 40 tys. złotych prawdopodobnie pochodzące z nielegalnych transakcji.

Ponadto podczas zatrzymania pod jednym z adresów funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę narodowości tadżyckiej poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za przestępstwa finansowe.

Poszczególnym członkom grupy prokurator przedstawił zarzuty dotyczące organizowania cudzoziemcom przekraczania granicy RP wbrew przepisom oraz czerpania korzyści majątkowej z ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium naszego kraju. Ponadto trzem osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Decyzją Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi wobec cudzoziemców zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania terytorium RP połączonego z zatrzymaniem paszportów, zakazu kontaktu pomiędzy sobą oraz dozoru policyjnego.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadzoruje ją Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

zdj. i mat. filmowy: Nadwiślański OSG

 

 

 

do góry