Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarzuty dla organizatorów nielegalnego przekraczania granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zarzuty dla organizatorów nielegalnego przekraczania granicy

Dorota Bołotowicz
14.08.2019

Do Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynął akt oskarżenia przeciwko 3 członkom międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem obywatelom państw trzecich nielegalnego przekraczania granicy państwowej RP. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kielcach.

Według śledczych, członkowie grupy w latach 2016-2018 zorganizowali przekroczenie granicy państwowej RP wbrew przepisom 1430 cudzoziemcom, osiągając zyski sięgające co najmniej 286 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach ustalili, że międzynarodowa grupa działała na terenie województwa świętokrzyskiego. Zajmowała się sprowadzaniem i legalizacją pobytu w Polsce głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie i Białorusi wiz pobytowych, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Schengen oraz uzyskiwaniu od Wojewody Świętokrzyskiego zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Prokurator oskarżył dwoje obywateli Polski oraz obywatela Ukrainy o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ponadto jeden z Polaków został oskarżony o kierowanie grupą oraz fałszowanie dokumentów, które posłużyły jednemu z członków grupy do podstępnego wyłudzenia zezwolenia od Wojewody Świętokrzyskiego na pobyt czasowy na terytorium Polski.

Pozostali członkowie grupy odpowiedzą przed sądem za fałszowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz dokumentów dotyczących zakładania i sprzedaży spółek i firm, w ramach których cudzoziemcy mieli podjąć pracę na terytorium RP, a także podstępne wyłudzenia dokumentów od instytucji użyteczności publicznej, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo dotyczące pozostałych członków grupy trwa.

do góry