Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozbito grupę akcyzowych paserów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbito grupę akcyzowych paserów

Ewa Gajewska
13.12.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach rozbili grupę akcyzowych paserów. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 3 osoby. Łącznie w sprawie od września zatrzymano już 12 osób, a 5 z nich usłyszało zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Są one podejrzane o zakup, przechowywanie, przewożenie i dalszej dystrybucję wyrobów tytoniowych bez akcyzy.

Nielegalne papierosy były skupowane przez członków grupy przestępczej m.in. na terenie powiatu bialskiego, a następnie przewożone i przechowywane na terenie woj. mazowieckiego. Dwóm z zatrzymanych w ubiegłym tygodniu osób przedstawiono już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz narażenie skarbu państwa na stratę ponad 430 tys. zł z tytułu niezapłaconych podatków.

Przeprowadzone działania są kontynuacją wcześniejszych zatrzymań z września i października tego roku. Łącznie zatrzymano już dwanaście osób, z których pięć usłyszało zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Straty skarbu państwa wynikające z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat wyniosły prawie 2 mln zł. Jak ustalono w toku śledztwa - transakcje związane z nabywaniem oraz dystrybucją papierosów i krajanki tytoniowej odbywały się regularnie w określonym kręgu osób. Było to dla nich źródło stałego, nielegalnego dochodu.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce sąd zastosował wobec dwóch osób tymczasowy areszt na 3 miesiące, wobec dziewięciu zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

Do sprawy zabezpieczono papierosy bez polskich znaków akcyzy, krajankę tytoniową oraz środki finansowe i samochody o łącznej wartości ponad 146 tys. zł.

zdj. Nadbużański OSG

do góry