Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nadanie imienia Placówce SG w Opolu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie imienia Placówce SG w Opolu

Dorota Bołotowicz
15.11.2018

Placówka Straży Granicznej w Opolu otrzymała imię Powstańców Śląskich – bohaterów, którzy przelali krew za kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Wczoraj z tej okazji w Opolu odbyła się uroczystość z udziałem funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele katedralnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Po mszy przemaszerowano na opolski rynek.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu ppłk SG Jerzy Łukasik. Następnie został odczytany akt nadania imienia Powstańców Śląskich, który na ręce Komendanta Placówki wręczyli Wojewoda Opolski Adrian Czubak i Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek odczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. – Jestem dumny, że dzięki działaniom strażników granicznych kultywowana jest pamięć o poległych bohaterach narodowych. Taka postawa pokazuje także szacunek dla historii, zasłużonych dla Polski osób oraz pomaga budować tożsamość kolejnych pokoleń – podkreślił minister.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe. Wręczono także medale za udział w biegu „Wokół niepodległej”.

W dowód uznania za wsparcie udzielane Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej wręczono „Medale Zasłużonych dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Otrzymali je: Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Kompania Reprezentacyjna Staży Granicznej i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Nastepnie pod siedzibą Placówki Staży Granicznej w Opolu odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą patrona placówki.

***

Placówka Straży Granicznej w Opolu została utworzona 15 stycznia 2008 roku i jest jedyną placówką Śląskiego Oddziału Staży Granicznej usytuowaną na terenie województwa opolskiego. Ochrania odcinek granicy państwowej z Czechami o długości ponad 207 km.

W 10-tą rocznicę powstania Placówka Straży Granicznej w Opolu otrzymała imię Powstańców Śląskich. W ten sposób funkcjonariusze uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz oddali hołdu tym, którzy przelali krew za kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Powstańcy śląscy są wielkimi bohaterami. Jako symbol walki ludu śląskiego, jako przykład wielkiego patriotyzmu, poświęcenia i oddania, stanowią autorytet dla wielu pokoleń. Powstańcy w swej wizji Polski, do której szli poprzez walkę, pragnęli, aby była ona państwem sprawiedliwym i wolnym. Wartości ideowe powstańców stały się własnością całego narodu polskiego.

Wielu bohaterów Powstań Śląskich służyło także w formacji Straży Granicznej II RP. Do nich należy również patron Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu nadkom. Józef Bocheński.

Zdj. Śląski OSG

 • uroczystośc nadania imienia Placówce SG w Opolu
  uroczystośc nadania imienia Placówce SG w Opolu
 • uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
  uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
 • uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
  uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
 • uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
  uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
 • uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
  uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
 • uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
  uroczystość nadania imienia Placówce SG w Opolu
do góry