Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Próba korupcji funkcjonariuszki SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Próba korupcji funkcjonariuszki SG

Dorota Bołotowicz
22.10.2018

W pociągu osobowym relacji Kijów-Przemyśl zatrzymano obywatelkę Ukrainy, która oferowała funkcjonariuszce Straży Granicznej 100 euro łapówki w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

Cudzoziemka nie posiadała ważnej wizy wjazdowej, co skutkowało odmową wjazdu do Polski i koniecznością powrotu na Ukrainę.  W zamian za umożliwienie wjazdu do naszego kraju kobieta zaoferowała funkcjonariuszce z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 100 euro łapówki.

Prokurator Rejonowy w Przemyślu przedstawił ob. Ukrainy zarzut próby wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Kobieta przyznał się do winy i dobrowolnie poddała karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat.

Cudzoziemka otrzymała decyzję powrotową na Ukrainę.

do góry