Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Stop niewolnictwu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stop niewolnictwu

Anna Michalska
17.10.2018

„S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz” to kampania społeczna, której celem jest uświadomienie zagrożenia XXI wieku, jakim jest handel ludźmi i współczesne niewolnictwo. Partnerem kampanii jest Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości. Każdego roku służby oraz instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi identyfikują co najmniej kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi. Główną formą wykorzystania jest praca o charakterze przymusowym. Inne formy wyzysku to zmuszanie do prostytucji, żebractwa, ale i niewolnictwa domowego.

Handel ludźmi to przestępstwo o charakterze transgranicznym. Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia ofiar wykorzystywanych w innych krajach Europy, krajem docelowym dla ofiar, przede wszystkim, z krajów Wschodniej Europy i Azji oraz krajem tranzytu ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej.
Obywatele polscy poza granicami kraju są najczęściej wykorzystywani do pracy przymusowej, żebractwa, kradzieży, wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Nasza świadomość na temat zagrożenia, jakim jest współczesne niewolnictwo, pozostawia wiele do życzenia. Ciągle jeszcze nie wiemy, jak dostatecznie zabezpieczyć się w przypadku wyjazdu i podjęcia pracy zagranicą.

Aby podnieść świadomość społeczną dziś, w przeddzień Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, ruszyła kampania pt. “S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz” realizowana przez Komendę Stołeczną Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, organizację charytatywną Armia Zbawienia oraz Gazetę Codzienną Fakt pod honorowym patronatem Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/stopniewolnictwu/

 

 

 

 

do góry