Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski! - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!

Maciej Pietraszczyk
10.10.2018

Po 18 dniach biegu i pokonaniu 3582,8 km Bieg Sztafetowy „Wokół Niepodległej”, zorganizowany w celu uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dotarł na metę. Tym samym Straż Graniczna ustanowiła rekord Polski w najdłuższym biegu sztafetowym.

Na mecie biegu ostatnią zmianę sztafety powitali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

- Dziś Straż Graniczna staje się częścią historii. Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jestem dumny, że mam ten zaszczyt nadzorować jedną z formacji, która jest dzisiaj formacją najlepszą z najlepszych - powiedział Minister SWiA Joachim Brudziński na mecie biegu. - Uczciliście 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w sposób najpiękniejszy z możliwych, bo poprzez swoje poświęcenie i pasję.

- Pokazaliście, że potraficie się zjednoczyć. Pokazaliście, że jesteście godnymi spadkobiercami pierwszych polskich formacji granicznych - dodał Komedant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga. - Jestem z was dumny. 

W sztafecie wzięło udział w sumie 958 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, a pałeczka sztafetowa została przekazana 621 razy. Funkcjonariuszom i pracownikom formacji na trasie towarzyszyło 379 osób – m.in. przedstawiciele urzędów, instytucji, służb mundurowych, leśnicy, młodzież szkolna czy harcerze.

Bieg podzielony był na etapy – jeden etap to jeden oddział Straży Granicznej. Wyjątek stanowiły dwa oddziały: Nadwiślański OSG i Podlaski OSG. Podlaski Oddział SG swój odcinek miał podzielony na dwa etapy z uwagi na start i metę biegu. Przez teren Nadwiślańskiego Oddziału SG sztafeta nie przebiegała w ogóle, ponieważ obejmuje on swoim zasięgiem obszar trzech centralnych województw i nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa.

Największą ogólną liczbę biegaczy miał VI etap biegu, tj. odcinek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, liczący ponad 670 km wzdłuż granicy z Czechami i Niemcami. Pokonały go w sumie 224 osoby - 173 funkcjonariuszy SG i 7 pracowników z Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych, którym na trasie towarzyszyły 44 uczestników spoza formacji.

Najwięcej osób spoza Straży Granicznej towarzyszyło naszym biegaczom na odcinku Podlaskiego, Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – kolejno 83, 78 i 68.

Najdłuższy dystans uczestnicy sztafety przebiegli na etapie VII, w Morskim Oddziale SG. 168 biegaczy pokonało tam 870 km.

Bieg Sztafetowy „Wokół Niepodległej” ruszył 22 września o godz. 15.00 z miejscowości Berżniki na Podlasiu.

Trasa biegu prowadziła po drogach i ścieżkach przy granicy, a kiedy nie było innej możliwości, po drogach powiatowych i krajowych.

Z uwagi na warunki terenowe część dystansu została pokonana na jednostkach pływających SG z zainstalowaną na nich bieżnią. Był to warunek uznania biegu jako rekord Polski w kategorii „najdłuższy bieg sztafetowy”. W ten sposób na przykład uczestnicy sztafety biegli, płynąc wzdłuż polskiej granicy na Zalewie Szczecińskim.

Na trasie biegu znalazły się ważne historycznie punkty honorowe, czyli miejsca związane z walką o niepodległość, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Na tzw. honorowe odcinki zaproszeni zostali uczestnicy spoza Straży Granicznej - przedstawiciele innych służb, urzędów, instytucji, uczniowie, harcerze itp.

Bieg „Wokół Niepodległej” stanowił także próbę bicia rekordu Polski w kategorii „najdłuższy  bieg sztafetowy”. Trasa biegu zapisywana była za pomocą urządzeń GPS, w które zostali wyposażeni biegacze. Na mecie obiegu sędzia z Biura Rekordów zweryfikował pozytywnie wynik i wręczył oficjalny certyfikat rekordzisty Komendantowi Głównemu Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomaszowi Pradze.

Bieg sztafetowy „Wokół Niepodległej” honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Polskie Radio Program 1, TVP2 oraz TVP Info.

 

zdj.: MSWiA, KGSG

film: mł. chor. SG Adrian Orłowski (BiOSG)

 • Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
  Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
 • Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
  Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
 • Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
  Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
 • Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
  Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
 • Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
  Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
 • Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
  Sztafeta „Wokół Niepodległej” rekordem Polski!
do góry