Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zakończono projekt dla Państwowej Służby Granicznej Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończono projekt dla Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

08.10.2018

5 października w Kijowie Zastępca Komendanta Głównego SG płk SG Grzegorz Niemiec uczestniczył w uroczystym zakończeniu projektu twinningowego pt. „Wzmocnienie zdolności Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w dalszym rozwoju strategii zintegrowanego zarządzania granicami w zakresie weryfikacji dokumentów podróży oraz wykrywania skradzionych pojazdów”.

Straż Graniczna uczestniczyła w projekcie od września 2016 r. we współpracy z Policją Federalną Niemiec, partnerem wiodącym i Służbą Ochrony Granicy Państwowej Litwy. Była odpowiedzialna przede wszystkim za realizację Komponentu 3 „Dostosowanie krajowego prawa i praktyki w zakresie wykrywania skradzionych pojazdów do standardów prawa UE”, którego była liderem. Eksperci SG brali również udział w działaniach w ramach pozostałych komponentów 1 („niemieckiego”) i 2 („litewskiego”) projektu nt.: „Wsparcie w monitoringu i ewaluacji implementacji nowej Strategii IBM oraz Planu Działania 2016 – 2020” (Lider – Strona niemiecka) oraz „Wzmocnienie systemu kontroli granicznych (zwalczanie nielegalnej migracji i wykrywanie fałszywych dokumentów), w tym rozwiązań IT, w zgodzie z modelami i najlepszymi praktykami UE” (Lider -  Strona litewska).

Uczestnicy spotkania finałowego: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Ukrainy, zastępcy szefów placówek dyplomatycznych Polski, Niemiec i Litwy w Kijowie, szefowie lub zastępcy szefów służb granicznych Polski, Niemiec, Litwy i Ukrainy, reprezentanci Stałego Przedstawicielstwa UE na Ukrainie oraz liderzy odpowiedzialni za realizację projektu oglosili osiągnięcie założeń projektu. Reprezentant Stałego Przedstawicielstwa UE na Ukrainie przyznał, że projekt ten okazał się jednym z najlepszych, jakie dotychczas zrealizowano.

Główne osiągnięcie Komponentu 3, prowadzonego przez polską Straż Graniczną, to przyjęcie przez Państwową Służbę Graniczną Ukrainy „Koncepcji usprawnień systemu wykrywania kradzionych pojazdów”. Poza wspólnymi spotkaniami i warsztatami w tym zakresie, eksperci Straży Granicznej w tracie 3 edycji szkoleń przeszkolili ponad 70 funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w zakresie identyfikacji kradzionych pojazdów jako tzw. multiplikatorów. Strona ukraińska uzyskała także dostęp do bazy danych FAVI (baza oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów i sposobów fałszowania numerów identyfikacyjnych, forum dyskusyjne ekspertów), którą administruje Centralne Laboratorium Kryminalistyczne polskiej Policji. Według danych statystycznych ukraińskiej służby granicznej (PSGU) w ostatnich dwóch latach znacząco wrosła liczba ujawnionych kradzionych pojazdów (z 43 w 2016 r. do 221 w 2017 r. i spodziewanych ponad 200 w całym 2018 r.). Wyniki te łączone są w dużym stopniu z działaniami projektu twinningowego i dokonanymi pod jego wpływem zmianami.

Efekty projektu i konsekwentne wdrażanie rekomendowanych rozwiązań przyczynią się do dalszego usprawnienia działań i zdolności instytucjonalnej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu nielegalnej migracji oraz innego rodzaju przestępczości granicznej, a także we współpracy z innymi podmiotami ukraińskimi i zagranicznymi.

zdj. BSM KGSG

 

do góry